Proizvodnja i usluge

SUVREMENI POGON ZA STANDARDNU I EKOLOŠKU PRERADU MASLINA
Uljara Barčot opremljena je modernom tehnologijom koja omogućuje proces prerade u tri faze. Prilikom dekantiranja ulje se odvaja na jednu, suha komina na drugu, a vegetativna voda iz maslina na treću stranu. Procesom prerade upravlja se računalno svodeći mogućnost pogreške na najmanju mjeru. Ulje se skladišti u klimatiziranoj prostoriji na temperaturi od 10 do 20°C u spremnicima od inoxa, a u sklopu uljare nalaze se punionica i etiketirnica.

NAŠE USLUGE:

 • prerada maslina i proizvodnja najviše kvalitete ekstra djevičanskog maslinovog ulja
 • laboratorij za analizu kvalitete ulja (slobodne masne kiseline, peroksidni broj, itd.)
 • otkup maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete
 • besplatan prijevoz maslina na preradu

PROIZVODNJA:

 • veličina objekta: 400 m2
 • postrojenje: Alfa Laval
 • tehnologija: trofazna centrifugalna kontinuirana prerada maslina „na hladno“
 • kapacitet: 4000 kg/h

TEHNOLOGIJA PRERADE:

 • stroj za odvajanje granja
 • stroj za ispuhivanje lišća
 • pranje maslina vodom
 • 2 različita mlina za različit okus ulja
 • 5 miješalica hermetički zatvorenih i neovisnih jedna o drugoj težine 700 kg
 • dekanter za horizontalno odvajanje ulja od krutog ostatka i vegetativne vode
 • 2 separatora: jedan za vertikalno odvajanje ulja od sitnih nečistoća, drugi za odvajanje vegetativne vode

Uljara Barčot posjeduje certifikat za ekološku preradu.

SMS
E-MAIL
MESSENGER
VIBER
WHATSAPP